Disclaimer

Het gebruik van deze website  is onderworpen aan de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website impliceert de kennis en de aanvaarding van de voorwaarden.

Informatie

De gegevens die beschikbaar zijn op of via deze website zijn louter informatief. U mag ze niet voor commerciële doeleinden gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming LCC-Plafonds.

Hoewel LCC-Plafonds de website met de nodige zorg opstelt, kunnen wij niet uitsluiten dat bepaalde gegevens achterhaald, onvolledig of op een andere manier incorrect zijn. Zo kunnen wij niet garanderen  dat de informatie volledig en nauwkeurig is voor een specifiek doeleinde. Moest u foutieve informatie ontdekken, neem dan contact op met ons op. LCC-Plafonds heeft het recht om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving de website te verbeteren en te veranderen.

Aansprakelijkheid

LCC-PLafonds is niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortkomt uit of het resultaat is van direct of indirect gebruik van de website of vertrouwen in de gegevens, zelfs als (eerder) advies is verstrekt of ontvangen dat een dergelijk verlies of dergelijke schade kan plaatsvinden. Het gebruik van de website of de verstrekte informatie is volledig op eigen risico.

Vrijstelling

U stemt er hierbij mee in om LCC-PLafonds vrij te stellen en te vrijwaren voor verlies, uitgaven, kosten of schade (met inbegrip van aanvaardbare juridische kosten, deskundigenkosten en andere aanvaardbare proceskosten) geleden of opgelopen door Interalu: a) die direct of indirect voortkomen uit; b) die direct of indirect zijn opgelopen als een resultaat van; of c) die op eender welke manier betrekking hebben op eender welke claim, eis of actie op basis van uw gebruik of in samenhang met de website of gegevens of uw schending van de voorwaarden.

Intellectuele-eigendomsrechten

Bepaalde informatie en beeldmateriaal vallen onder copyrightbescherming. Er worden geen intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de website, de informatie en/of het beeldmateriaal aan u overgemaakt.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar andere websites. De integratie van links naar andere websites impliceert op zich geen enkel(e) betrekking, partnerschap, relatie of goedkeuring van die websites of hun content. LCC-Plafonds waarborgt noch de volledigheid of nauwkeurigheid van de content, noch de beschikbaarheid van die websites. Indien u links van uw website naar deze website wilt creëren, neem dan vooraf contact op met onze marketingafdeling.