Akoestische plafonds bij Claerhout Communicatiehuis

In het Claerhout Communicatiehuis, een multifunctionele ontmoetingsruimte in Gent, werden op verschillende plaatsen akoestische BL-Plafonds geplaatst.

Bouwen aan Vlaanderen schreef een uitgebreid artikel over dit project met ruime aandacht voor LCC-Plafonds.

LCC-Plafonds is partner van De Derde Long, een communicatie- en kennisplatform rond een duurzaam woon- en werkcomfort met een gezond binnenklimaat.